ความคืบหน้าการจ้างงานภาครัฐ

อัตรางานที่เปิดรับ

141,228 ตำแหน่ง

จำนวนการสมัครงาน

6,577 ครั้ง

จำนวนหน่วยงาน

571 หน่วยงาน

ข้อมูลตำแหน่งงานและการจ้างงานรายจังหวัด

ภูมิภาค

จังหวัด

กรุณารอสักครู่