ความคืบหน้าการจ้างงานภาครัฐ

อัตรางานที่เปิดรับ

141,226 ตำแหน่ง

จำนวนการสมัครงาน

7,760 ครั้ง

จำนวนหน่วยงาน

571 หน่วยงาน

ข้อมูลตำแหน่งงานและการจ้างงานรายจังหวัด

ภูมิภาค

จังหวัด

กรุณารอสักครู่