ความคืบหน้าการจ้างงานภาครัฐ

อัตรางานที่เปิดรับ

129,205 ตำแหน่ง

จำนวนการสมัครงาน

3,587 ครั้ง

จำนวนหน่วยงาน

556 หน่วยงาน

ข้อมูลตำแหน่งงานและการจ้างงานรายจังหวัด

ภูมิภาค

จังหวัด

กรุณารอสักครู่