ความคืบหน้าการจ้างงานภาคเอกชน

อัตรางานที่เปิดรับ

476,059 ตำแหน่ง

จำนวนการสมัครงาน

128,114 ครั้ง

จำนวนบริษัท

56,278 หน่วยงาน

ข้อมูลตำแหน่งงานและการจ้างงานรายจังหวัด

ภูมิภาค

จังหวัด

กรุณารอสักครู่