ความคืบหน้าการจ้างงานภาคเอกชน

อัตรางานที่เปิดรับ

457,037 ตำแหน่ง

จำนวนการสมัครงาน

121,761 ครั้ง

จำนวนบริษัท

55,794 หน่วยงาน

ข้อมูลตำแหน่งงานและการจ้างงานรายจังหวัด

ภูมิภาค

จังหวัด

กรุณารอสักครู่