ความคืบหน้าการจ้างงานภาคเอกชน

อัตรางานที่เปิดรับ

476,476 ตำแหน่ง

จำนวนการสมัครงาน

128,314 ครั้ง

จำนวนบริษัท

56,283 หน่วยงาน

ข้อมูลตำแหน่งงานและการจ้างงานรายจังหวัด

ภูมิภาค

จังหวัด

กรุณารอสักครู่