ความคืบหน้าโครงการ ไทยมีงานทำ

อัตรางานที่เปิดรับ

586,242 ตำแหน่ง

จำนวนการสมัครงาน

125,405 ครั้ง

จำนวนหน่วยงาน/บริษัท

56,463 หน่วยงาน

จำนวนประชาชนสมัครสมาชิกใน 7 วันย้อนหลัง

จำนวนอัตราใหม่ใน 7 วันย้อนหลัง

ข้อมูลตำแหน่งงานและการจ้างงานรายจังหวัด

ภูมิภาค

จังหวัด

กรุณารอสักครู่