ความคืบหน้าโครงการ ไทยมีงานทำ

อัตรางานที่เปิดรับ

617,790 ตำแหน่ง

จำนวนการสมัครงาน

134,769 ครั้ง

จำนวนหน่วยงาน/บริษัท

56,963 หน่วยงาน

จำนวนประชาชนสมัครสมาชิกใน 7 วันย้อนหลัง

จำนวนอัตราใหม่ใน 7 วันย้อนหลัง

ข้อมูลตำแหน่งงานและการจ้างงานรายจังหวัด

ภูมิภาค

จังหวัด

กรุณารอสักครู่