คู่มือการใช้งานระบบไทยมีงานทำสำหรับผู้สมัครงาน

ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการสมัครงาน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อเริ่มใช้งานระบบ

ลงทะเบียนด้วย Facebook ลงทะเบียนด้วย E-Mail

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com จะแสดงผลดังรูปที่ 1 สังเกต คำว่า “เข้าสู่ระบบสมาชิก” เมื่อลากเม้าส์มาวางบนปุ่ม “เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก” จะปรากฏตัวเลือก ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

2. ให้ทำการคลิก “สมัครสมาชิก” เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครสมาชิกในการเข้าใช้งานระบบ ในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ถ้าหากว่าเป็นสมาชิกแล้วสามารถลงชื่อเข้าใช้งานโดยคลิก “ประชาชน” เพื่อเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 2

3. หลังจากคลิก “สมัครสมาชิก” จะมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมาดังรูปที่ 3 ให้คลิกคำว่า “ประชาชน” เพื่อสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบในฐานะผู้สมัครงาน

รูปที่ 3

4. ระบบสามารถสมัครสมาชิกด้วยบัญชี Facebook หรือ สามารถลงทะเบียนด้วยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้ว คลิก “ลงทะเบียน” เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของระบบไทยมีงานทำ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

5. เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook จะมีหน้าต่างของ Facebook แสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบของ Facebook ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

6. เมื่อกรอก Username และ Password เรียบร้อยแล้วจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา ให้คลิก “ดำเนินการต่อในชื่อ...” ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

7. ให้คลิกเลือก “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” และทำการคลิกปุ่ม “ยืนยัน” ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7

8. จะมีหน้าต่างดังรูปที่ 8 แสดงขึ้นมาเพื่อยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ไทยมีงานทำด้วย Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 8

9. ทำการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9

10. เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึกข้อมูลส่วนตัว” ดังรูปที่ 10 และจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาว่า “ได้ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว”

รูปที่ 10

11. กรอกประวัติการศึกษาโดยเฉพาะในส่วนที่มี * (สีแดง) และสามารถ “เพิ่มข้อมูลการศึกษา” ได้อีก เช่น ข้อมูลการศึกษาที่ 1 เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ข้อมูลการศึกษาที่ 2 เป็นการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึกข้อมูลการศึกษา” ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11

12. หากไม่มีประสบการณ์ทำงานให้เลือกช่อง “ไม่มีประสบการณ์ทำงาน” แล้วคลิก “บันทึกข้อมูลการทำงาน” แล้วไปขั้นตอนต่อไป ในกรณีที่มีประสบการณ์ทำงาน ให้เลือกช่อง “มีประสบการณ์ทำงาน” และกรอกประวัติการทำงานโดยเฉพาะในส่วนที่มี * (สีแดง) เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึกข้อมูลการทำงาน” ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12

13. ให้กรอกความสามารถที่มีหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับความสามารถของผู้สมัคร ลงในช่อง “ความสามารถ” แล้วคลิกเลือกความสามารถที่ตรงกับผู้สมัครใน ช่องสีน้ำเงิน หลังจากคลิกเลือกแล้ว ความสามารถนั้นจะมาอยู่ในบริเวณ ช่องสีเขียว ดังรูปที่ 13 เมื่อเลือกความสามารถที่ตรงกับตัวผู้สมัครเสร็จแล้วให้คลิก “ถัดไป”

รูปที่ 13

14. ถ้าหากมีข้อมูลหรือประวัติเพิ่มเติม สามารถกรอกลงในช่องว่างที่ปรากฏ ดังรูปที่ 14 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นให้คลิก “บันทึกข้อมูล”

รูปที่ 14

15. จะปรากฏหน้าข้อมูลของผู้สมัครขึ้นมาก็เป็นการจบการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ไทยมีงานทำ ดังรูปที่ 15

รูปที่ 15

กรุณารอสักครู่